GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-06-2022 09:47   Güncelleme : 22-06-2022 13:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21.06.2022 tarihinde hekimlerle yaptığı toplantının ayrıntıları

21.06.2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimlerle yaptığı toplantıda konuşulanlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21.06.2022 tarihinde hekimlerle yaptığı toplantının ayrıntıları

Bireysel yorumlarla başlarsak.

Toplantı Fahrettin Koca'nın sağlıkta şiddet, tıbbi hatalı uygulama, emeklilik ve ek ödeme başlıklarını içeren ve 2 saati aşan sunumu ile başladı. Daha sonra katılımcılara söz verildi. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda katılımcılar genelde bireysel/kişisel sorunlar üzerinden bahsetti.
Katılımcıların çoğu kendilerinin çok iyi, çok çalışkan bir hekim olduğunu, kendi uzmanlık dallarının çok yoğun olduğundan bahsedip, kendi dallarına pozitif ayrımcılık talep ettiler.
Hele 14 Mart'ta (düzeltme 18 şubatmış) hastanesi önünde konuşma yaparak yüreklerimizi dağlayan yan dal uzmanı meslektaşımızın konuşmasını duysanız - gerçekten- hayret ederdiniz, tamamen sisteme ve bakanımıza övgüler yağdırdı.

Elde edilen kazanımlarda bakanın kendisi ve ekibinin de bireysel olarak çok fazla çabası olduğunu anladık.

Bilinenlerin ve daha önce konuşulanların/açıklananların dışında şapkadan tavşan çıkmadı. Sabit kazançlarda hiçbir artış yok. Vaat edilenler ek ödeme sistemi üzerinden.
Eski Sağlık Bakanımız olan Recep Akdağ'ın getirdiği performans sisteminin kölesi olunmaya devam edilecek; toplam kazançtaki ağırlığı daha da artırılarak.
Sağlıkta şiddet, malpraktis ve emeklilik konusunda oldukça iyi kazanımlar mevcut (Tabi ki uygulamada görmek lâzım özellikle sağlıkta şiddet ve malpraktis yasalarının getirdiklerini).

Toplantıda da sorduğumuz üzere tüm düzenlemeler Sağlık Bakanı'nın iki dudağı arasında ve Bakan'ın belirleyeceği yönetmelikler ile uygulamaya geçecek. Yarın bakan değişse tüm kazanımlar gelecek bakan ile çöpe gidebilir.
Malpraktisi değerlendirilecek kurul hekimlere tazminat rücu ettirebilir (Bakan'ın bürokratları ağırlıklı kurul), ek ödemeler eskisinden daha düşük hale gelebilir ya da maliye ek bütçeyi kesebilir. Her ne kadar Bakan böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylese de burasının Türkiye olduğunu ve kendisine bu toplantı bitmeden bile bir telefonla görevden alınabileceğini hatırlattık. Buna yok diyemedi :)

Yine ve hep dediğimiz gibi -eksiksiz- tüm hekimler yaşanabilir, yarınını görebileceği, müreffeh bir yaşam süreceği şartlara kavuşmadan bu mücadele hiç bitmeyecek

Toplantıda konuşulanlar, açıklamalar (yorum katmadan ve tabi ki rakam vermeden):
-Hekim sendikaları muhattabımız değil. Muhattabımız olacaksa o da Tabip Odaları'dır. Tabip Odaları da henüz o olgunluğa erişmiş değil. İşçi söylemleri ile hekimlerin hak araması doğru değil.
-Şu ana kadar yapılanın anlaşılması için sustuk ve suskunluğumuzu koruduk. Yaptıklarımız tam olarak uygulamaya geçene kadar da suskunluğumuzu korumaya devam edeceğiz.
-Ek ödeme ile ilgili yapılan değişiklikler 15 Ağustos'ta hissedilecek.
-Malpraktiste görevi kötüye kullanma, kasıt yoksa rücu edilmeyecek. Hekime rücu ettirilecek bir tazminat varsa da oranını kurul belirleyecek. Malpraktis kanunu hâlihazırda devam davalara da uygulanacak.
-Özel hastanelerde çalışan hekimlerin de malpraktis kararları Malpraktis Kurulu'nda verilecek ama tazminatları kendileri ödeyecekler.
-3 Basamak hastanelerden başlanarak hastane girişlerinde X-ray olacak.
-Asistan hekimlerin maaşı (SBA'lılar) pratisyen ve uzman hekim arasında olacak. Ek ödemelerinde de belirli bir miktar artış olacak.
-SBA kadrosunda uzmanlık eğitimi alanların eğitim süresi kadar mecburi hizmet zorunluluğu kaldırıldı. 
-Hâli hazırda SBA kadrosunda eğitim alıp uzman hekim olup, mecburi hizmet zorunluluğu olanların eğitim süresi kadar mecburi hizmet zorunluluğu devam ediyor.
-Asistan hekimlere 8 nöbetten fazla nöbet tutturulmayacak. Buna uymayan klinikler olursa Tıpta Uzmanlı Kurulu devreye girerek kliniği değerlendirmeye alıp, gerekirse eğitimin kliniğini askıya alacak.
-Ek ödeme sistemi baştan aşağı değiştiriliyor. Yeni sistem sade, çalışanın hakkını alabileceği, riskli branşları önceliklendiren bir sistem olacak. Çalışan daha fazla kazanacak.
-Yıllık izin alındığında ek ödemeden kesinti olmayacak (Yıllık izinlerde bir seferde 5, toplamda 12 gün izin alınırsa ek ödemeden kesinti olmuyordu).
-Sağlık raporlarının da istismar edilmemesi için belirlenecek merkezlerden alınması koşulu ile kesinti olmayabilir.
-Nöbet ücretlerinde artış yok. Tüm memurların ücret sisteminin değişmesi gerektiği için şu aşamada mümkün değil.
-Ek ödemede katsayılar ile branşlar arasındaki farklar belirginleştirilecek. Yan dal uzman hekim ile uzman hekim aynı performansı yaptığında farklı ücretler alacak.
-Ek ödeme tavanı, mahsuplaşma oranı kadar artacak. 
-Planlanan "ek" ek ödeme enflasyon zammına endekslenecek.
-Uzman hekimlerin en az yarısı ek ödeme alamıyor. 
-Emeklilik maaşlarında 2008 öncesi/sonrası ayrımı kaldırılarak, profesörün bir altı kademede emekli maaşı alması sağlandı.
-SABİM'in kaldırılmasını ve hastanın yerinde çözüm bulacağı bir sistem istiyoruz.
-Sözleşmeli kadrolar ihtiyaç olunan herhangi bir dal ve şehirde, ihtiyaç varsa kullanılacak.
-İsteğim şu an olmasa bile tüm uzman hekimlerin sözleşmeli olarak çalışması.
-Yan dal uzmanları 3.basamak hastanelerde çalışacak. Öncelilkli DHY'si bitenler olmak üzere tüm yan dal uzmanlarının sözleşmeli çalışacak talepleri olması halinde.
-Yan dal uzmanlığını önemli kılacağız.
-Hem devlette çalışıp hem muayenehane açılması daha önce istismar edildiği için tam gün yasasına dönüş şu aşamada mümkün değil. Onun yerine çalışmak isteyenler için mesâi dışı çalışma özendirilecek.
-TUS'ta çan eğrisinin üst sınırı yükseltilerek daha fazla hekimin tercih yapabilmesi sağlanacak.
-Sonbahar TUS'unda da kontenjanlar benzer şekilde olacak.
-YDUS kadroları da TUS gibi artırılacak.
-DUS senede iki kez yapılacak.
-Asistan hekim eğitimlerinin ağırlıklı olarak Çapa, Cerrahpaşa gibi kâdim üniversitelerde olmasını istiyoruz.
-Sezaryen oranı düşürmek istiyoruz. Bu nedenle sezaryen oranı düşük olan Kadın Doğum uzmanı hekimlere pozitif ayrımcılık yapılacak.

Devamı gelecek..

AdminAdmin