GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-05-2022 12:05

Doktorları bölün!

Ülkemizde hekimlerin ve sağlık sisteminin içinde bulunduğu ahvâl ve şerâit 2012 yılında yapılan o sunumu akla getirdi.

Doktorları bölün!

Ülkemizde hekimlerin ve sağlık sisteminin içinde bulunduğu ahvâl ve şerâit, ülkemizde uygulanan "Sağlık Reformunun" mimârı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın çeviri baş editörü olduğu, orjinali 2004 yılında Oxford University Press tarafından “Getting Health Reform Right A Guide to Improving Performance and Equity" olan "Sağlık reformunun doğru yapılması" -Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz- isimli kitabı anlatan Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen'in konuştuğu "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" isimli sunumu akla getirdi.

Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen'in gerçekleri açık açık ortaya döktüğü bu sunum 10 yıl önceden gelinecek noktayı göstermiş.

Özellikle yıllardır uygulanan ve hâlâ da yaygın olarak etkisinin görüldüğü "Doktorları bölün! Birazcık gaz verirseniz, o birazcık diğerlerinin ayağına batarsa (üst düzey hizmet veren biri) birbirleri ile çelişkiye düşüp koparlar. Görev tanımlarını değiştir, örgütler kurulsun, dernekler kurulsun. Doktorlar birbirlerine vurulduğunda önemli avantaj sağlarsınız." kısmının bin parça görev tanımları olan, sendika ve  derneklere bölünmüş hekimlerin birlik olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Sunumdan satır başları:
-Etik olarak herkesin eşit sağlığa ve sağlık bakımına ulaşması hakkı vardır.
-Gelişmemiş ülkelerde vatandaşların %20-30'u sağlık harcamaları için borç almakta veya kıymetleri satmaktadır. 
-Sağlıkta para kazanan hastane yok. Tıbbi cihaz, farmasötik/biyoteknoloji ve sağlık sigortaları kazanıyor.
-Sağlık reformu amaç değil araçtır.
-Sağlık reformu salt bir teknik konu değil, siyasi bir projedir (seçmen yarar x hasta yararı).
-Performans bu reformun belkemiğidir ama tek unsuru değildir.
-Nusret Hoca'dan beri gelen koruyucu hekimlik paradigmasının kırılması gerekiyor, alternatif sağlık politikası üretilmesi gerekiyor.
-Hekimleri işin içine sokmadan, seçmen ve kamusal kurumların desteği alınırsa reform başarıya ulaşır. Bu reformun karşısındaki en büyük doktorlardır.
-Sağlık reformunun muhalifleri hekimler, hastane sahipleri ve ilaç ve eczacılık endüstrisi reformlarıdır.
-Doktorlar üst düzeydir, zekidir, organizedir, örgütlüdür. Onları koruyan ekip vardır. Sizin için en büyük belâ doktorlardır. Her şeyden önce ondan kurtulmanız gerekir.
-Doktorları bölün! Birazcık gaz verirseniz, o birazcık diğerlerinin ayağına batarsa (üst düzey hizmet veren biri) birbirleri ile çelişkiye düşüp koparlar. Görev tanımlarını değiştir, örgütler kurulsun, dernekler kurulsun. Doktorlar birbirlerine vurulduğunda önemli avantaj sağlarsınız.
- Doktorların para ile ilişkisi eskiden beri, tarih öncesinden beri var. Sümerler'de 10 temel devlet kuralından biri hekimlere ayrılmış: Hekimin ne kadar para kazanacağı ile ilgili.
-Hastaları kendinize çekin. Hastaları kendi tarafınıza çekemezseniz doktorlar yönetir, kazanır. 
-Bebek ölüm hızı düştü ama kronik hastalıklarda bir gıdım ilerlenmedi, kılavuzlarda belirtilen hiçbir parametreye uyum yok.
-Performans sistemi olduğundan beri kişi başı muayene sayısı 2'den 7'ye çıkmış.
-Özel hastane fatura tutarları giderek artıyor, devlet ve üniversite hastanelerinden özele kayıyor.
-SCI indeksli dergilerde sağlık reformu uygulandığından beri yayın sayıları düşüyor.
-Performans sistemi kâr payıdır. Tam gün yasası suç ortaklığı. Amaçladıkları herkesin tam günde çalışması. Herkes tam günde çalışırsa  ortada suç kalmayacak, kimsenin itiraz hakkı olmayacak çünkü aynı şeyleri yapacağız.
-Veterinerlerin alt sınır ücret tarifesi hekimlerden fazla.
-IMF diyor ki sağlık alanında harcamaları derhal azaltın. Bunu siz politikacılar yaparsanız hem hata yapar hem de seçmeninizi kaybedersiniz. Bunu becerme yetisine sadece hekimler sahiptir. Dar bir bütçe belirleyin ve hekimleri kâr etmeye zorlayın.

Sunumun tamamı:
 

AdminAdmin