HEKİM SENDİKALARI
Giriş Tarihi : 05-05-2022 16:20

Hekim Sendikaları Tabip Odası seçimleri için bir araya geldi.

Trabzon Tabip Odası seçimleri için Hekimsen, Hekim Birliği ve Tabipsen bir araya gelerek ortak liste hazırladı.

Hekim Sendikaları Tabip Odası seçimleri için bir araya geldi.

Hekimlerin resmi çatı mesleki örgütü olarak sadece "hekim haklarını" savunması gerekirken, kendi kişisel "siyâsi" görüşlerini kurum üzerinden yayınlayarak hekimlerin örgütlü mücadeleden soğumasına sebep olan Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı Trabzon Tabip Odası seçimleri için 3 hekim merkezli sendika olan Hekimsen, Hekim Birliği ve Tabipsen temsilcileri bir araya gelerek ortak liste hazırladı.

"Önce Hekim Platformu" adı altında bir araya gelen hekimler yayınladıkları bildirgede; "Önce Hekim" diyerek bir araya geldiklerini, hekimliğin kronikleşmiş sorunlarını iyi bildiklerini ve sorunları çözülmüş hekimlerin hastaların iyiliğine de yansıyacağını, hekim sendikalarının bünyesinde bulunan hekimler, âile hekimleri ve özel sektörde hizmet veren hekimlerin birlikteliğini sağlayacaklarını söylediler.

Hekimler "Önce Hekim" diyen Dr. Hasan Akyüz öncülüğündeki bu platformun diğer illere de örnek olmasını ve Türk Tabipleri Birliği'nin "siyâsi" mesajlar vermek yerine sâdece ve sâdece hekim haklarına odaklanmasını istediler.

Önce Hekim Platformu Bildirgesi:

AdminAdmin