GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-05-2022 17:30   Güncelleme : 09-05-2022 17:31

YSP'ye "YSP" dediği için hekimi Cimer'e şikâyet ettiler

Aile hekimliği'nde asistan olan hekimi yardımcı sağlık personeline (YSP) YSP dediği için CİMER'e şikayet edildi.

YSP'ye

Aralık ayında hekimlere verilmesi planlanan maaş iyileştirmelerinin duyurulmasının ardından, yardımcı sağlık personelleri (YSP) ve etkin oldukları sendikalar iş bırakma eylemleri yapmış, sözde "haksız zam" olarak gördükleri bu iyileştirmeyi protesto etmek için hekim maketi yakmışlardı.

YSP'lerin girişimleri sonucunda yapılacak olan düzenleme meclisten geri çekilmiş, akâbinde YSP'ler yapmış oldukları iş bırakma eylemlerine son vermişlerdi.

YSP'lerin ağustos ayında sabit dönerlerine aldıkları %20 zam hekimlere yapılmamış olmasına rağmen, hekimler iş bırakma eylemi yapmamışlardı.

Aralık ayından beri hekimlere verilen sözler tutulmazken,  "yardımcı sağlık personeline" "yardımcı sağlık personeli" "YSP" diyen bir hekim 15 Nisan 2022 tarihinde CİMER'e şikâyet edildi.

Şikâyet dilekçesinde, hemşirelerin YSP olarak adlandırılığı, hekimin âmir olmadığı, ekip ruhuna inandıklarını, hiçbir mesleğin diğerinin altı-üstü olmadığı belirtilerek, sürekli grev kararları alındığı ve hekim ve üye olduğu sendika olan Hekimsen hakkında gereğinin yapılması istenmiş.

Yine ve tekrar söylüyoruz: Hekim hekimdir, diğerleri yardımcı sağlık personelidir (YSP). Hekim her zaman, her koşulda YSP'nin görev âmiridir, herkesin görev tanımı bellidir. Hekimin adı/sanı "sağlıkçı" ya da "sağlık personeli" adı adı altında genelleştiremez.

Şikâyet metni:
.. Hastanesi'nde aile hekimliği asistanlığı yapmakta olan Dr. ... twitter hesabından aleni bir şekilde ekip arkadaşı olan hemşireler hakkında iftira, hakaret, nefret içerikli paylaşımlar yapmakta, hemşireleri ysp (yardımcı sağlık personeli) olarak adlandırmaktadır. Bu konuda gereğinin yapılmasını arz ederim. Biz biliriz ki hastanedeki yönetici hekimler dışında hiçbir hekim amirimiz değildir. Birlikte çalıştığımız diğer hekimler ekip arkadaşımız, mesai arkadaşımızdır. Bizler ekip ruhuna inanırız. Multidisipliner çalışırız. Hasta merkezli tedavi ve bakımda hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, eczacı, teknisyen ve diğerleri işbirliğine dayalı çalışırlar. Hiçbir meslek bir diğerinin altı ya da üstü değildir, yardımcısı değildir. Herbirinin kıymetli görevleri vardır. Sağlıkta vertikal hiyerarşi yoktur. Özelikle Hemşirelerin 1. amiri Başhemşire/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüdür. 2. amiri ise Başhekimdir.
Bu hekimin bağlı olduğu HEKIMSEN SENDIKASI aleni bir şekilde sürekli hekim harici sağlik çalışanlarını aşağılamakta, hakir görmektedir. Kendileri dışında hiçbir  sağlıkçının yaptığı işi önemsemeyip diğer sağlık çalışanlarına YSP(YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ) ismini koymuşlar. Gece gündüz Twitter'da nefret kusuyorlar.  telegram kanallarında örgütlenmiş vaziyetteler. Sürekli grev kararları almaktadırlar. Ekip çalışması ve iş barışı için tehdit oluşturmaktadırlar. Bu sendika ve kurucu üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını arz ederim.

Şikâyet dilekçesi:

AdminAdmin