TUS
Giriş Tarihi : 26-04-2022 19:40   Güncelleme : 29-04-2022 17:16

TUS kadrolarına ilk dava açıldı

Mart 2022 kontenjanlarının iptâline yönelik ilk dâvâ kadro patlamasının yaşandığı branş derneğince açıldı.

TUS kadrolarına ilk dava açıldı

Mart 2022 dönemi TUS kadrolarında yaşanan kadro patlamasına yönelik uzmanlık derneklerinin yaptığı karşıt açıklamalar sonrası ilk adım, önceki TUS'lara nazaran 5.5 kat kadro artışının yaşandığı radyoloji derneğinden geldi.

Türk Radyoloji Derneği, radyoloji uzmanlık eğitiminin henüz istenilen düzeye ulaşmadığından, tıpta uzmanlık eğitimi veren tüm eğitim kurumlarındaki radyoloji uzmanlık öğrencisi kontenjanlarının yürütülmesinin durdurulmasını talep ve iptali için ÖSYM aleyhine dava açıldığını açıkladı.

Diğer karşıt açıklama yapan derneklerin de dâvâ sürecine hazırlandığı ve kısa süre içerisinde kontenjanların iptali için dâva açacakları öğrenildi.

Duyurunun tam metni:
Değerli Üyelerimiz,

ÖSYM aleyhine bugün dava açılmış olup, dava Ankara 17. İdare Mahkemesi nezdinde E. 2022/916 sayılı dosyaya kayıtlı olarak görülecektir.

Davada, bizzat Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, çok mesafe kat edilmiş olmasına rağmen, henüz istenilen düzeye ulaştığını söylemenin mümkün olmadığı belirtilen radyoloji uzmanlık eğitiminin daha iyileştirilmeden, radyoloji uzmanlık kontenjanının altı kat artırılmasının,
• Bir radyoloji kliniğini tek başına yönetebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, yetkin radyoloji uzmanları yetiştirme amacını gerçekleştirmeye imkân verecek, cihaz, mekân ve eğitici alt yapısını oluşturmadan ansızın yapılan kontenjan artımı, ülke sağlık sistemine zarar vereceğini,
• Pek çok radyoloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşta uzmanlık görüntüleme cihazı, iş istasyonu, medikal monitör, öğretim üyesi, asistan çalışma alanları ve dinlenme odalan kısıtlılığı sebebiyle eğitim ve öğretimde aksamalara neden olabileceğini,
• Branşlarında uzmanlığa adım atacak öğrencilerin, yeterli donanıma sahip olmadan süreci tamamlayacakları için toplum sağlığını tehlikeye atacağını,
• 17.000 Tıp Fakültesi mezunu için ilân edilen 12.000 kişilik uzman kadrosu, ülkemizde pratisyen hekime duyulan ihtiyacın karşılanmasını olanaksızlaştıracağını ifade ederek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın, daha önceki beş TUS döneminde tıpta uzmanlık eğitimi veren tüm kurumlarda sırasıyla 127, 125, 134 ve 137 olan radyoloji uzmanlık öğrencisi kontenjanını yaklaşık 5,5 katı olan 761'e çıkaran 19 Nisan 2022 tarihli 2022 Tipta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavi TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrenci Kontenjanları" tablosunun tıpta uzmanlık eğitimi veren tüm eğitim kurumlarındaki radyoloji uzmanlık öğrencisi kontenjanlarının yürütülmesinin durdurulmasının talep ve iptali için dava açmış bulunuyoruz.

Saygılarımızla, bilginize sunarız.

TRD Merkez Yönetim Kurulu

AdminAdmin